Laulun kesäkurssi

Ville Laaksonen
Laulun kesäkurssi

Ilmoittaudu kesäkurssille tästä

Kesäkurssi on viisipäiväinen laulukurssi niille, jotka haluavat kehittää ääntään intensiivisesti innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä viikon ajan. Kurssi soveltuu kaikille jonkin verran laulua harrastaneista ammattilaisiin. Tavoitteena on, että kurssin päättyessä osallistujat hallitsevat laulutekniikan perusteet ja saavat työvälineet tekniikan soveltamiseen käytännössä omassa harjoittelussa. Kurssi vastaa muun muassa kysymyksiin:

 • Miten laulaa ääntä rasittamatta?
 • Miten laulaa korkealta ja kovaa, beltaten?
 • Miten äänialaa voi laajentaa?
 • Miten laulaa eri tyyleillä (pop, jazz, rock, klassinen, musikaalit...)?
 • Miten laulaa ilmaisuvoimaisesti ilman breikkejä?
 • Miten kehittää omaa taiteilijuuttaan?

Tiiviissä opetusryhmässä kaikki osallistujat saavat henkilökohtaista opetusta joka päivä. Kurssin opetus jakautuu kolmeen osaan. Luento-osuudessa syvennytään eri aiheisiin teoreettisesti. Osallistavassa workshop-osuudessa harjoitellaan eri tekniikoita käytännössä ja etsitään jokaiselle parhaat työvälineet tekniikan harjoittelemiseen. Mestarikurssilla laulajat saavat yksilöopetusta ja pääsevät soveltamaan opittuja tekniikoita valitsemiinsa lauluihin. Laulajat seuraavat toistensa opetusta sekä osallistuvat harjoituksiin syventäen näin käytännön osaamistaan. Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Moving Voice - Kokonaisvaltainen lähestymistapa laulamiseen
 • Hengitystekniikka
 • Complete Vocal Technique
 • CVT:n äänimoodit sekä vokaalit äänenvoimakkuuden ja laadun hallintaan
 • Tulkinta - miten ilmaisu ja tekniikka kohtaavat

Muita aiheita voidaan sopia osallistujien toiveiden mukaan. Näitä voivat olla mm. mikrofonitekniikka, rytmiikka tai erilaiset tehosteet (vibrato, särö, breikit jne.).

Kesäkurssin hinta on 475 euroa. Seuraava kurssi järjestetään vuonna 2020. Ilmoittaudu kesäkurssille tai kysy lisätietoja!

Tutustu myös:
Laulutunnit
Pienryhmäkurssi